Οι ιστοσελίδες κατασκευάζονται με Joomla CMS. Αφού συζητήσουμε πώς φαντάζεστε την ιστοσελίδα σας αισθητικά (χρώματα, εικόνες, logo) και λειτουργικά (εφαρμογές, παρουσίαση σε συσκευές) ξεκινάμε να υλοποιούμε την ιδέα σας. Λαμβάνοντας από εσάς ό,τι υλικό θέλετε να περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα, ορίζεται ένα χρονοδιάγραμμα που τηρείται αυστηρώς. Κατά τη διάρκεια κατασκευής της ιστοσελίδας βρισκόμαστε συνεχώς σε επαφή, ώστε να προκύψει ένα αποτέλεσμα ακριβώς προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις και απαιτήσεις σας. Αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή, αποκτάτε μια σειρά εκπαιδευτικών βίντεο, ειδικών για την ιστοσελίδα σας, τα οποία θα σας εξοικειώσουν με τη διαδικασία διαχείρισης αυτής. Κατόπιν, εφόσον το επιθυμείτε, διαφημίζεται η ιστοσελίδα και προβάλλεται στο Google και στα κοινωνικά δίκτυα, γνωστοποιώντας στον κόσμο τη λειτουργικότητά της και πετυχαίνοντας τελικά τον αρχικό σας στόχο.

 

Contact me